Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Stáří krevní transfuze ovlivňuje úspěšnost kardiochirurgického výkonu

Američtí vědci z Cleveland Clinic v Ohiu nedávno publikovali výsledky zajímavé a rozsáhlé observační studie. Srovnávali celkem 2 872 kardiochirurgických pacientů, kteří obdrželi krevní transfuzi odebranou dárci v posledních 2 týdnech, s 3 130 pacienty, kterým byl naopak podán transfuzní přípravek starší než 2 týdny.

Pacienti, kterým byly podány starší krevní transfuze, vykazovali vyšší riziko úmrtí než ti, kteří obdrželi konzervy čerstvější (2,8 % oproti 1,7 %). Tito pacienti pak také s podstatně vyšší pravděpodobností vyžadovali déle trvající ventilační podporu a častěji u nich došlo i k selhání ledvin, rozvoji sepse či multiorgánovému selhání. Mimo to pacienti, kteří obdrželi čerstvější transfuzní přípravek, měli větší šanci na přežití prvního roku po operaci (92,6 % oproti 89,0 %).

Výsledky této studie tedy nastolily důležité otázky týkající se používání starších transfuzních přípravků v kardiochirurgii. Šéfredaktor časopisu Watch dr. Harlan M. Krumholz, profesor kardiochirurgie na Yaleově univerzitě, zdůraznil, že se zdá být velice rozumné zajistit zejména pro tyto rizikové pacienty pokaždé co možná nejčerstvější transfuzní přípravek.

Již v minulosti vyvolaly některé menší studie určité pochybnosti týkající se trvanlivosti darované krve a z ní vyplývajících rizik pro pacienty. Podle Los Angeles Times přijímají poslední dobou některé nemocnice nová opatření s cílem minimalizovat použití krevních transfuzí v průběhu kardiochirurgických operací. Snaží se o to jak úpravou anémie ještě před operací, tak užíváním léků upravujících krevní srážlivost během operace i bezprostředně po ní nebo také opětovným zpracováním a využitím pacientových krevních ztrát.

Nicméně je evidentní, že použití co možná nejčerstvější krevní transfuze v kardiochirurgii může vést ke snížení počtu komplikací i následných úmrtí. Autoři zmiňované studie plánují v budoucnu provést další prospektivní, zaslepené, kontrolované randomizované studie, které by tyto závěry potvrdily.

(mik)

Zdroj: N Engl J Med 2008; 358: 1229–1239.