Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Snížená funkce pravé komory srdeční zvyšuje riziko smrti u srdečního selhání

Nový výzkum autorů z univerzity v Birminghamu v americkém státě Alabama naznačuje, že snížená funkce pravého srdce může být rizikovým faktorem úmrtí pacientů trpících levostranným srdečním selháním.

Ejekční frakce dosahuje u zdravého jedince 50–65 %, a to jak u levé, tak i u pravé srdeční komory. Podle výsledků publikovaných v lednovém vydání časopisu Circulation zvyšuje nízká ejekční frakce pravé komory (RVEF – right ventricle ejection fraction) riziko smrti u pacientů se systolickým srdečním selháním, tedy srdečním selháním spojeným s nízkou ejekční frakcí levé komory srdeční.

Role pravé komory srdeční nebyla v minulosti zatím doceněna. Výstupy ze studií zabývajících se vlivem RVEF na výsledky v srdečním selhání jsou ve svém významu vzhledem k malým souborům a krátké době pozorování dosud limitovány.

Tým lékařů z Birminghamské univerzity hodnotil data od 2 008 pacientů s pokročilým chronickým systolickým srdečním selháním a dospěl k závěru, že počet úmrtí se zvyšoval v závislosti na poklesu RVEF. Pacienti s RVEF nad 40 % měli úmrtnost 27 % během dvou let sledování. U pacientů, kde RVEF klesla pod 20 %, stoupla úmrtnost skoro až na polovinu všech případů (47 %).

Ze studie vyplývá, že RVEF je významný nezávislý prediktor prognózy pacientů s chronickým srdečním selháním, a měl by být proto rutinně hodnocen. Tak by totiž mohli být přesněji identifikováni významně ohrožení pacienti, kteří by tím pádem mohli podstoupit odpovídající léčbu.

K určení rizikových faktorů pro snižování RVEF je potřeba provést další studie a stejně tak bude nutné vyvinout a otestovat opatření, která by mohla vést k lepším výsledkům u pacientů se srdečním selháním a nízkou RVEF.

(jos)

Zdroj: Circulation 2010; 121 (2): 252–258.