Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Septická embolizující encefalitida po stafylokokové endokarditidě

U protetických srdečních chlopní je riziko infekcí daleko vyšší než u původních srdečních chlopní. U 20–40 % pacientů s endokarditidou se dokonce vyskytnou i neurologické komplikace, jako např. ischemická cévní mozková příhoda či intracerebrální krvácení. Jeden takový případ popsali v odborném medicínském periodiku Cases journal němečtí lékaři z Georg-Augustovy univerzity v Göttingenu.

Kazuistika

Popisovaným pacientem byla 57letá žena, která jedenáct měsíců před hospitalizací podstoupila operaci, při níž jí byla nahrazena aortální chlopeň. Hospitalizována byla pro čtyři dny trvající vysokou horečku, kašel a celkovou slabost spojenou s levostrannou hemiparézou. Pro anamnézu náhrady aortální chlopně pomýšleli lékaři na infekční endokarditidu, proto jako antibiotika první volby použili ampicilin a sulbaktam.

Při vstupním vyšetření také lékaři ihned provedli rentgen hrudníku, transtorakální echokardiografii, sono břicha a také výtěry. Žádné vyšetření však pro infekci nesvědčilo. Neurologické vyšetření odhalilo ochabnutí levostranných svalů obličeje, zadrhávání v řeči a levostrannou hemiparézu a hemihypestezii.

Z laboratorních výsledků se ukázal normální počet bílých krvinek, trombocytopenie, zvýšení kreatinkinázy a sérového troponinu T. Zvýšené bylo také CRP, INR bylo pak 2,4. CT a MRI mozku odhalilo dvě sekundárně prokrvácené infarktové oblasti. V likvoru pak bylo zaznamenáno 127 elementů v mikrolitru, celková bílkovina byla 1,36 g/l a koncentrace laktátu 3,5 mmol/l.

Kvůli těžkému septickému průběhu byla antibiotická terapie změněna na kombinaci ceftriaxon, gentamicin a linezolid. Doplňující transezofageální echo pak odhalilo dvě velké vegetace na umělé aortální chlopni a počínající absces v místě náhrady. V hemokultuře byl poté prokázán Staphylococcus aureus, který byl však rezistentní na ampicilin (na gentamicin a linezolid byl citlivý). Definitivní diagnóza tedy zněla infekční endokarditida.

Pacientku se ale bohužel nedařilo ani masivními dávkami antibiotik stabilizovat, po čtyřech dnech opět prodělala masivní nitrolební krvácení a později zemřela na srdeční selhání.

Jak ukázal popsaný případ, infekční endokarditida, obzvláště pokud není léčena včas, může vést k neurologickým komplikacím a následně i smrti. Proto by měli být všichni pacienti s umělou chlopní pravidelně sledováni a při jakýchkoliv známkách infekce by jim měla být nasazena empirická antibiotická terapie.

(kam)

Zdroj: Tönges L. et al.: Septic embolic encephalitis after Staphylococcus aureus endocarditis of a prosthetic valve in a 57-year-old woman: a case report, Cases J. 2009 Jul 31; 2: 6653.