Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Rizika kardiochirurgie u rodiček

Srdeční onemocnění se vyskytuje u 1 až 3 % těhotných žen a je z 10 až 15 % hlavní příčinou mateřské úmrtnosti neporodnického původu. Prevalence vrozených srdečních vad je u žen v produktivním věku stále častější. Představuje až 75 % všech kardiologických onemocnění v těhotenství, která pokud jsou neléčená, znamenají zvýšené riziko pro plod. Nezávislé faktory novorozeneckých komplikací jsou: mateřské srdeční selhání dle NYHA klasifikace > 2, antikoagulační terapie během těhotenství, kouření, vícečetná těhotenství a levostranná srdeční obstrukce.

Morbidita a mortalita po kardiochirurgickém zákroku u rodících žen je vyšší než u netěhotných pacientek. Z tohoto důvodu je prioritní, aby se u rodiček se srdeční chorobou volila spíše vhodná farmakoterapie před invazivními kardiochirurgickými metodami. Tyto by měly být rezervovány pro případ selhání medikamentózní terapie.

Mateřská mortalita během kardiochirurgického zásahu roste přímo úměrně s rizikovými faktory, jako jsou například souběžná vazoaktivní terapie, vyšší věk, komplikovanost chirurgického zákroku, reoperace a míra funkčního postižení srdce. Rizikové faktory vedoucí ke zvýšené incidenci úmrtnosti plodu jsou mateřský věk > 35 let, stav srdečního selhání, reoperace, naléhavý chirurgický zákrok, ochrana myokardu během operace a míra anoxie.

Dále jmenovaná opatření mohou pomoci snížit perioperační úmrtnost matky a plodu: včasné odhalení mateřské kardiovaskulární dekompenzace před operací, pečlivé sledování plodu, předčasný porod přežití schopného plodu před samotným kardiochirurgickým zákrokem u matky a plánovaná elektivní chirurgie v druhém trimestru.

Během kardiopulmonálního by-passu lze úmrtnost plodu dále příznivě ovlivnit optimalizací kyslíkové saturace mateřského oběhu a dostatečným průtokem krve dělohou. Současná doporučení u by-passu u rodiček zahrnují: nastavení průtoku pumpou > (2,5 l/min)/m2 při perfuzním tlaku > 70 mmHg, hematokrit > 28 %, použití normotermní perfuze, kde je to proveditelné, využití pulzujícího toku, strategie alfa-stat pH řízení.

(thom)

Zdroj: Anesth Analg. 2009 Mar; 108 (3): 777–85