Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Retroperitoneální fibróza a srdeční valvulopatie po medikaci pergolidem

Retroperitoneální fibrózu lze nejlépe popsat jako chronický zánětlivý proces, který může být jak idiopatický, tak i velmi zřídka vyvolaný například působením léků. Jedním z léků, který takový stav může vyvolat, je například pergolid, který se používá k léčbě Parkinsonovy nemoci. Jako druzí na světě popsali řečtí lékaři pacienta, který kromě retroperitoneální fibrózy trpěl i mnohočetným postižením srdečních chlopní. Svůj případ popsali v odborném medicínském periodiku Journal of cardiothoracic surgery.

Kazuistika

Pacientem řeckých lékařů z oddělení hrudní chirurgie univerzity v Patrasu byl 68letý muž, který byl přijat s akutním plicním edémem se stále se zhoršující symptomatologií během posledních šesti měsíců. Jeho symptomy zahrnovaly dušnost a paroxysmální noční dyspnoi (NYHA III).

Pacientovi byla také před třemi lety diagnostikována Parkinsonova choroba, v současnosti léčená pergolidem v dávce 1 mg dvakrát denně, po kterém mu většina neurologických příznaků zmizela. Vyvinula se u něj ale oligurie a během 18 měsíců léčby pergolidem i výrazné zhoršení ledvinných funkcí. Tehdejší CT břicha prokázalo difuzní retroperitoneální fibrózu s bilaterální kompresí jak ledvin, tak i ureterů, což vedlo k hydronefróze pravé ledviny. Pacientovi proto byly voperovány dva endouretrální stenty a byla tak obnovena průchodnost obou močovodů. Renální funkce se dočasně zlepšily, ale později se opět zhoršily se zhoršující se fibrózou.

Echokardiografie a dopplerovské vyšetření před 18 měsíci odhalilo střední aortální regurgitaci a ztluštění a kalcifikace aortální chlopně, mitrální insuficienci a dilataci ascendentní aorty s průměrem 5 cm. Ejekční frakce levé komory byla pouhých 50 % a během dalších měsíců se ještě zhoršila, stejně jako funkce ledvin – pacient musel třikrát týdně podstupovat dialýzu.

Pacient se proto podrobil chirurgickému výkonu, při němž mu byla provedena náhrada jak aortální a mitrální chlopně, tak i dilatované ascendentní aorty. Operace se uskutečnila při mimotělním oběhu s podchlazením těla na 28° C. Histopatologické vyšetření odoperovaných chlopní pak prokázalo difuzní fibrózu, hyalinózu a dystrofické kalcifikace.

Pooperační průběh byl klidný a pacient byl propuštěn 16. den po výkonu v dobrém stavu. Pergolid mu byl vysazen a pomocí kortikoidů došlo postupnému zlepšování retroperitoneální fibrózy, s významným zlepšením funkce ledvin. S odstupem 42 měsíců po operaci byl pacient v dobrém zdravotním stavu a hemodialýzu již nepotřeboval.

(kam)

Zdroj: Apostolakis EE, et al. Cardiac surgery in a patient with retroperitoneal fibrosis and heart valvulopathy, both due to pergolide medication for Parkinson's disease. J Cardiothorac Surg 2009(Nov 13);4:65.