Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Přidání klopidogrelu k aspirinu nezlepší stav štěpu

Mezi nejčastější metody chirurgické terapie ischemické choroby srdeční patří CABG (coronary artery bypass graft surgery). K revaskularizaci myokardu se často používají štěpy z v. saphena magna (saphenous vein graft, SVG), v nichž však po zákroku může dojít k rozvoji tzv. SVG onemocnění, sestávajícího z intimální hyperplazie, trombózy a aterosklerózy, s následným zhoršením perfuze myokardu.

V rámci omezení rozvoje tohoto onemocnění a zachování co nejlepší kvality štěpu provedli vědci z University of Ottawa Heart Institute v kanadské Ottawě (provincie Ontario) dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou klinickou studii mapující pozitivní vliv podávání kombinace aspirinu a klopidogrelu na stav žilního štěpu (studie CASCADE, „Clopidogrel After Surgery for Coronary Artery Disease study“).

Primární hypotézou byl možný přínos přidání klopidogrelu ke standardní terapii aspirinem díky v preklinických studiích prokázanému inhibičnímu vlivu klopidogrelu na vznik hyperplazie intimy. Studie se zúčastnilo sto třináct pacientů ve věku průměrně 66,9 roku (88,3 % z nich byli muži), kteří podstoupili primární vícenásobný CABG s minimálně dvěma žilními štěpy.

Pacienti začali bezprostředně po zákroku užívat aspirin v dávce 162 mg denně, buď v kombinaci se 75 mg klopidogrelu denně, nebo s placebem. Po roce užívání bylo provedeno vyšetření velikosti intimy štěpů a také se sledoval výskyt závažných kardiovaskulárních nežádoucích účinků.

Ačkoli došlo ke 14,8% redukci velikosti intimy ve skupině užívající klopidogrel, měření neprokázalo statisticky významný rozdíl mezi velikostí intimy SVG pacientů, kteří užívali samotný aspirin, a pacientů užívajících aspirin s klopidogrelem (4,9 ± 3,3 mm2 vs. 4,1 ± 2,0 mm2). Významný rozdíl nebyl pozorován ani v dalších parametrech, jako je množství ztluštění štěpů, počet ucpaných štěpů nebo výskyt krvácení.

Ve studii nebyl prokázán přínos přidání klopidogrelu k aspirinu z hlediska kvality štěpu, aspirin samotný totiž vedl k udržení průchodnosti štěpu stejně jako v kombinaci s klopidogrelem. Autoři nezaznamenali přínos duální antiagregační terapie v prevenci vzniku SVG onemocnění po CABG intervenci.

(zak)

Zdroj: Kulik, A. et al.: Clopidogrel and Aspirin Versus Aspirin Alone After Coronary Bypass Surgery: Results From the Clopidogrel After Surgery for Coronary Artery Disease (CASCADE) Randomized Controlled Trial. Abstract LBCT-20022. Prezentováno na American Heart Association (AHA) Scientific Sessions 2009, 14.–18. 11. 2009, Orlando, Florida. Prezentace dostupná na http://directnews.americanheart.org/extras/sessions2009/slides/128_pslides.pdf