Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Pozvánka na tiskovou konferenci

Dovolujeme si Vás pozvat na tiskovou konferenci pořádanou u příležitosti 40. výročí operace prvního aortokoronárního bypassu v Československu.

Tisková konference se uskuteční dne 2. listopadu 2010 od 10.00 hod v posluchárně na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK, U Nemocnice 2, Praha 2, 4. patro.

Tisková konference je organizována u příležitosti 40. výročí prvního aortokoronárního bypassu v Československu, který byl dne 28. října 1970 proveden na I. chirurgické klinice. Jednalo se o žilní bypass (přemostění) na pravou věnčitou tepnu. Operace byla provedena 54letému pacientovi s ischemickou chorobou srdeční.

Při této příležitosti Vám budou představeny nové postupy v léčbě onemocnění srdce a cév, které se na klinice podařilo zavést do běžné klinické praxe za uplynulých několik let a to ve spolupráci s ostatními klinikami nemocnice. Například chirurgická léčba plicní hypertenze, kardiochirurgické operace u osmdesátníků nebo hybridní výkony na věnčitých tepnách a jiné výkony.

V posluchárně, využívající přenos obrazu a zvuku z operačních sálů, bude připraveno krátké video z uskutečněných operací.

Program:

 1. Úvod:
  Mgr. Dana JURÁSKOVÁ, Ph.D., MBA, ředitelka VFN
  prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., MBA, děkan 1. LF UK
  doc. MUDr. Jaroslav LINDNER, CSc., přednosta II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK

 2. První operace aortokoronárního bypassu
  Doc. MUDr. Jan TOŠOVSKÝ, CSc., II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK

 3. Představení kliniky - nové postupy v léčbě onemocnění srdce a cév
  doc. MUDr. Jaroslav LINDNER, CSc., přednosta II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK
  doc. MUDr. Michal SEMRÁD, CSc., primář II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK

Pro účastníky tiskové konference je připraveno malé občerstvení.

Prosíme o laskavé potvrzení účasti:
Bc. Petra Pekařová, tel. 22496 3335, e-mail: petra.pekarova@vfn.cz

Pozvánka [PDF/231kB]

detail akce v Kalendáři akcí