Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Postupný přechod na mimotělní oběh u těhotných žen s operací srdce může snížit riziko pro plod

I když mortalita těhotných žen podstupujících operaci srdce s mimotělním oběhem je srovnatelná s údaji mimo těhotenství, úmrtnost plodu dosahuje 9,5–29 % a značná je také následná morbidita narozených dětí. Indičtí kardiologové u dvou pacientek, které podstoupily náhradu mitrální chlopně ve 2. trimestru těhotenství, kontinuálně monitorovali srdeční frekvenci plodu a rychlost krevního proudu v pupečníkové arterii pomocí transvaginální ultrasonografie a analyzovali souvislost těchto parametrů s průběhem mimotělního oběhu.

Za nejvýznamnější moment z hlediska přežití plodu považují autoři přechod na mimotělní oběh, který je spojen s poklesem středního arteriálního tlaku. To může mít nepříznivý dopad na plod umocněný podáním vazopresoricky působících látek. Doporučují iniciální převedení na částečný mimotělní oběh a za pečlivého monitorování matky i plodu postupný přechod na plný mimotělní oběh. Tato strategie umožňuje udržet vysoký střední arteriální tlak a vyhnout se použití vazopresorických látek. Díky stálému monitorování je možné včas rozpoznat potenciální problémy a získat tak časové okénko k jejich řešení.

Operace srdce s mimotělním oběhem u těhotných žen je indikována pouze v případě bezprostředního ohrožení života. Pokud to stav matky dovoluje, je třeba se v 1. trimestru těhotenství operaci vyhnout. Po dokončeném 28. týdnu se doporučuje před operací srdce ukončit těhotenství císařským řezem. Srdečním onemocněním trpí 2–4 % žen ve fertilním věku. Akutní aortální insuficience se vyskytuje asi v 1 z 8 000 těhotenství, infarkt myokardu u 1 z 10 000 těhotných.

(zza)

Zdroje: 1) Mishra M., Sawhney R., Kumar A., et al. Cardiac surgery during pregnancy: Continuous fetal monitoring using umbilical artery Doppler flow velocity indices. Ann Card Anaesth. 2014 Jan–Mar;17 (1): 46–51; doi: 10.4103/0971-9784.124141. 2) Lonsky V., Marcian P., Steriovsky A., et al. Náhrada aortální chlopně pro infekční endokarditidu u nemocné ve 27. týdnu gravidity. Interv Akut Kardiol 2011; 10 (1): 31–34.