Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Porovnání náhrady a plastiky chlopně v léčbě chronické mitrální regurgitace

Náhrada mitrální chlopně v léčbě chronické regurgitace vede v porovnání s plastikou této chlopně k menšímu počtu nutných reoperací při srovnatelném přežití a výskytu komplikací. Tyto výsledky přinesla italská multicentrická studie zahrnující 1 006 pacientů, publikovaná v listopadu 2012.

Do této studie byli zařazeni pacienti s chronickou ischemickou regurgitací mitrální chlopně a porušenou funkcí levé komory (ejekční frakce < 40 %), kteří podstoupili operaci ve 13 zdravotnických zařízeních v Itálii v letech 1996 až 2011. U 29,6 % byla provedena náhrada mitrální chlopně, u 70,4 % valvuloplastika.

V obou skupinách byla srovnatelná časná mortalita (3,3 % u náhrady vs. 5,3 % u plastiky, p = 0,32), 8leté přežití (81,6 % u náhrady vs. 79,6 % u plastiky, p = 0,42) i výskyt komplikací souvisejících s chlopní (30,1 % u náhrady vs. 31,7 % u plastiky, p = 0,78). Ejekční frakce se po operaci významně nezměnila a byla v obou skupinách srovnatelná. Statisticky významný rozdíl mezi skupinami byl zjištěn v počtu všech nutných reoperací (20 % u náhrady vs. 33,7 % u plastiky, p < 0,001) i v počtu nutných reoperací souvisejících s chlopní (14,5 % u náhrady vs. 28,7 % u plastiky, p < 0,001).

Náhrada mitrální chlopně při chronické regurgitaci je tedy vhodným terapeutickým postupem se srovnatelným výskytem komplikací a nižším počtem nutných reoperací než u valvuloplastiky.

(zza)

Zdroj: Lorusso R., Gelsomino S., Vizzardi E. Mitral valve repair or replacement for ischemic mitral regurgitation? The Italian Study on the Treatment of Ischemic Mitral Regurgitation (ISTIMIR). J Thorac Cardiovasc Surg. 2012 Nov 2. pii: S0022-5223(12)01154-3. doi: 10.1016/j.jtcvs.2012.09.042. [Epub ahead of print]