Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Perikardiální tuk jako prediktivní faktor fibrilace síní

Rizikových faktorů pro vznik atriální fibrilace existuje celá řada. Spojitost abdominální obezity s tímto srdečním onemocněním byla potvrzena v mnohých studiích. Vědci z Chicaga však zkoumali konkrétně perikardiální tuk jako možný prediktivní faktor fibrilace síní. Výsledky byly publikovány v časopise Rournatec fo the American College of Cardiology v srpnu tohoto roku.

Metodika studie

Studie se zúčastnilo 273 osob, z toho 76 pacientů se sinusovým srdečním rytmem, 126 s paroxysmální atriální fibrilací a 71 s perzistentní formou choroby. Všem bylo změřeno množství perikardiálního tuku, tedy tukové tkáně uvnitř perikardiálního vaku, a to pomocí CT.

Výsledky studie

Studie prokázala, že pacienti trpící fibrilací síní mají v průměru vyšší množství perikardiálního tuku než osoby se sinusovým rytmem (101,6 ml proti 76,1 ml). Dále se ukázalo, že pacienti s perzistentní atriální fibrilací mají více perikardiální tukové tkáně než ti, kteří trpí paroxysmální formou tohoto onemocnění (115,4 ml proti 93,9 ml). Se zvyšujícím se množstvím perikardiálního tuku přitom roste pravděpodobnost výskytu atriální fibrilace, a to s každými 10 ml o 13 %. Existence asociace mezi velikostí objemu perikardiálního tuku a síňovou fibrilací je proto zřejmá. Studie však neřešila otázku, zda je perikardiální tuk příčinou fibrilace síní, či jejím následkem.

Vědci plánují další studie a bližší prostudování molekulárních mechanismů, kterými může perikardiální tuková tkáň souviset s výskytem atriální fibrilace. Už teď je však jasné, že se jedná o prediktivní faktor, který by bylo možné využít v rámci odhadu rizika vzniku atriální fibrilace v klinické praxi. Hodnocení jeho skutečného prognostického významu je však předmětem dalšího zkoumání.

(veri)

Zdroj: Chekakie M, Welles C, Metoyer R, et al. Pericardial fat is independently associated with human atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol 2010;56:784-788.