Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Nový program praktického školení kardiochirurgických týmů

Ve Francii s úspěchem ověřili speciální edukační program zaměřený na vyškolení celého týmu provádějícího zákroky při mimotělním oběhu. Finančně nenáročný program obsahoval řešení akutních nežádoucích příhod u zvířecího modelu s následným prodiskutováním použitého postupu.

Výsledek operace srdce závisí na efektivní týmové práci. Praktický trénink může zvýšit schopnost všech členů týmu rychle a správně reagovat v naléhavých situacích. Cílem tohoto pilotního programu bylo posoudit přínos nové metody školení.

Programu se zúčastnili čtyři členové jednoho kardiochirurgického týmu. Prováděli běžné zákroky u zvířat při mimotělním oběhu, který byl nastaven na simulaci závažných nežádoucích příhod. Zvládnutí situace bylo následně rozebráno a diskutováno na společném sezení.

Výsledky ukázaly, že tento debriefing byl základem pro určení nejvhodnějšího postupu u každé příhody. Doba řešení urgentní situace se zkrátila u třech příhod o 50 % a u vzduchové embolie o 70 %.

Autoři došli k závěru, že i když je třeba přínos tohoto programu ověřit u většího panelu kardiochirurgů, mohl by být vhodným edukačním nástrojem, který zvyšuje schopnost týmu rychle řešit nežádoucí příhody během mimotělního oběhu.

(zza)

Zdroj: Fouilloux V., Gsell T., Lebel S., et al. Assessment of team training in management of adverse acute events occurring during cardiopulmonary bypassprocedure: a pilot study based on an animal simulation model (Fouilloux, Team training in cardiac surgery). Perfusion. 2014 Jan; 29 (1): 44–52; doi: 10.1177/0267659113498922. Epub 2013 Jul 17.