Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Nový léčebný přístup u peripartální kardiomyopatie

Peripartální kardiomyopatie je poměrně vzácné srdeční onemocnění, jež postihuje ženy v posledním měsíci před porodem a až půl roku po něm. Může probíhat fulminantně a vést k náhlé srdeční smrti, v některých případech pak dochází k trvalému strukturálnímu postižení srdce. Podobně jako u jiných kardiomyopatií lze diagnózu stanovit až po vyloučení jiných příčin srdečního selhání a součástí diagnostických kritérií je i nepřítomnost postižení srdce před posledním měsícem gravidity. Díky novému objevu vědců budou mít lékaři pečující o tyto pacientky k dispozici nový léčebný postup.

Nové poznatky z patofyziologie

Stejně jako u ostatních kardiomyopatií je aktuálně užívaná léčba podobná jako u dalších forem městnavého srdečního selhání, tedy symptomatická – zaměřená na snížení preloadu, afterloadu a zvýšení inotropie myokardu. K vývoji kauzálnější léčby onemocnění přispěli nyní němečtí vědci. Zjistili, že u peripartální kardiomyopatie dochází vlivem oxidativního stresu k intenzivní přeměně 23-kDa prolaktinu na 16-kDa prolaktin. Ten tlumí metabolickou aktivitu a kontraktilitu kardiomyocytů a snižuje též kapilarizaci myokardu. Zvýšená aktivita 16-kDa prolaktinu může působit podstatně těžší průběh nemoci a znamenat horší prognózu nemocných.

Výsledky studií jsou překvapivé

Ve světle těchto a podobných poznatků již proběhlo několik studií s bromokriptinem, dopaminovým agonistou a inhibitorem prolaktinu. Ten byl podáván jak preventivně, tak i terapeuticky. Výsledky jedné z těchto studií jsou ohromující – dvanáct gravidních žen s anamnézou peripartální kardiomyopatie v předchozím těhotenství bylo rozděleno do dvou skupin. Ženy v kontrolní skupině dostávaly standardní léčbu, pacientky z intervenční větve navíc bromokriptin. Z šesti nemocných léčených standardním postupem přežily jen tři, u zbývajících tří žen došlo ke snížení srdeční funkce. Z žen v intervenční skupině přežily všechny bez následného srdečního postižení.

Nová naděje pro pacientky

Podobných výsledků bylo dosaženo i v jiné studii, v níž se srovnával efekt standardní léčby a bromokriptinu. Další studie s tímto lékem, užívaným již několik desítek let, probíhají a další se připravují. Podle dosavadních znalostí se léčba jeví jako bezpečná, vzhledem ke známému možnému prokoagulačnímu vlivu bromokriptinu se doporučuje lék podávat spolu s heparinem. Zdá se tedy, že prognóza nemocných s peripartální kardiomyopatií by se mohla výrazně změnit k lepšímu.

(jav)

Zdroj: Prolaktinhemmer Therapieoption für peripartale Kardiomyopathie: Cardio News 2010; 13 (06): 10.