Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Nové kazuistiky z II. Prague Satellite Symposium in Cardiac Surgery

Součástí odborného programu II. Prague Satellite Symposium in Cardiac Surgery konaného v Praze dne 23. října 2015 pod záštitou II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, 1. lékařské fakulty University Karlovy a Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové byla soutěž o nejlepší poster autorů mladších 35 let.

Vítězem se stal MUDr. Jan Štěrba z CKTCH v Brně.

Vítěznou kazuistiku i práce ostatních autorů naleznete v sekci

Kazuistiky

Předávání ceny vítězi soutěže o nejlepší kazuistiku - poster autorů mladších 35 let. Zleva Prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. (II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN v Praze), MUDr. Jan Šterba (CKTCH Brno) a Edward G. Soltesz, MD, MPH (Cleveland Clinic)