Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Mimotělní oběh u kardiogenního šoku při operaci aneuryzmatu břišní aorty

Muž, 66 let, kuřák a hypertonik, byl přijat do nemocnice pro 3 dny trvající bolesti břicha. Krevní tlak (TK) byl 130/60 mmHg, srdeční frekvence 100/min a vědomí bylo jasné. Laboratorní vyšetření ukázalo anémii a na CT bylo zjištěno aneuryzma abdominální aorty o průměru 80 mm a velký retroperitoneální hematom. Během CT vyšetření pacient dočasně ztratil vědomí a byl urgentně převezen na operační sál.

Po uvedení do celkové anestezie se rozvinul kardiogenní šok. Systolický TK klesl na 70 mmHg. Byla provedena střední laparotomie a z transperitoneálního přístupu byla zjištěna ruptura zadní stěny aneuryzmatu do retroperitoneálního prostoru. Byla nasazena svorka na břišní aortu infrarenálně a na obě a. iliaca communis. EKG ukázalo bradykardii a elevaci ST-T a systolický TK klesl na 40 mmHg. Podání adrenalinu a atropinsulfátu nevedlo ke zlepšení, a proto byla nutná resuscitace s použitím mimotělního oběhu. Po střední sternotomii, kdy nebyly zjištěny známky disekce vzestupné aorty, byl zahájen mimotělní oběh s kanylací vzestupné aorty a pravé síně. Brzy došlo k úpravě EKG parametrů a byla zachována systémová cirkulace. Poté bylo otevřeno aneuryzma a provedena implantace aortoiliakální komponenty. Po uzavření břicha a hrudníku byl pacient převezen na jednotku intenzivní péče s přenosným systémem pro mimotělní oběh.

Hemodynamické parametry se postupně upravily a 5 hodin po operaci byl mimotělní oběh odpojen. Pacient byl extubován 1. den po operaci bez neurologického deficitu. Pooperační echokardiografie ukázala normální funkci levé komory. Koronární angiografie 5. den po operaci odhalila vazospastickou anginu pravé koronární tepny, která mohla vyvolat kardiogenní šok během operace. Z důvodu profylaxe byl nasazen blokátor Ca kanálů a pacient byl po nekomplikovaném pooperačním průběhu propuštěn z nemocnice 14. den po operaci.

(zza)

Zdroj: Numata S., Yamazaki S., Tsutsumi Y., et al. Emergency median sternotomy and cardiopulmonary bypass during ruptured abdominal aortic aneurysm repair. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2014 Jan; 18 (1): 143–4; doi: 10.1093/icvts/ivt455. Epub 2013 Oct 20.