Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Kopeptin by mohl zrychlit diagnózu infarktu myokardu

Jednou z nejčastějších příčin akutního přijetí do nemocnice je bolest na hrudi. K odlišení nezávažných obtíží od akutního koronárního syndromu výrazně pomáhá kromě EKG vyšetření koronárních enzymů – hlavně troponinu. Jeho hladina v séru se však zvyšuje až několik hodin od vzniku léze, a proto nemocní s podezřením na koronární syndrom musí být sledováni a vyšetření s odstupem zopakováno. K dispozici by brzy mohl být nový srdeční marker – kopeptin, který na ischemii věnčitých tepen reaguje rychleji než troponin.

Nový marker koronárního postižení

Kopeptin je peptidový hormon chemicky příbuzný antidiuretickému hormonu (vazopresinu). Jeho role v organismu dosud není známa, zdá se však, že se účastní transportu vazopresinu do neurohypofýzy. Jako velmi nadějné se zdá jeho využití ke zpřesnění diagnostiky akutního koronárního syndromu. Hladina kopeptinu se prudce zvyšuje při akutním endogenním stresu v organismu. U myokardiální léze se jeho nejvyšší plazmatická hladina zjišťuje v čase vzniku symptomů, v dalším průběhu již klesá. K vzestupu dosud nejpoužívanějšího a nejspecifičtějšího markeru – troponinu T nebo I – dochází přibližně s šestihodinovým zpožděním. Proto jednorázové stanovení troponinu lézi myokardu nevylučuje, nemocné je nutno observovat minimálně několik hodin do získání dalšího negativního výsledku.

Vynikající senzitivita i specificita

Podle provedené studie švýcarských autorů je specificita i senzitivita kopeptinu jako markeru koronární léze výborná. Negativní prediktivní hodnota při vyloučení akutního koronárního syndromu byla při současném stanovení troponinu celých 99,7 %, senzitivita 98,8 %. Podle autorů studie s kopeptinem jde o nový a perspektivní marker, jehož stanovení společně s troponinem pomůže vyloučit s velmi vysokou pravděpodobností akutní koronární syndrom a ušetřit tak nutnost observace na lůžku a opakovaných odběrů krve.

(jav)

Zdroj: Reichlin T. et al. Incremental Value of Copeptin for Rapid Rule Out of Acute Myocardial Infarction, Abstract 411 –412. J Am Coll Cardiol, 2009; 54: 60