Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Klinický vývoj pacientů hospitalizovaných pro první epizodu akutního koronárního syndromu

Kardiovaskulární onemocnění jsou celosvětově hlavní příčinou nemocnosti a úmrtí. V roce 2004 byla kardiovaskulární onemocnění zodpovědná za 30 % všech úmrtí (32 % žen a 27 % mužů). V Brazílii na klinice v São Paulu byla provedena studie, jejímž cílem je posoudit klinický vývoj pacientů s první atakou infarktu myokardu nebo nestabilní anginy pectoris vzhledem k přítomnosti komplikací, dosažení revaskularizace myokardu a zhodnocení úmrtnosti pro klinickou manifestaci infarktu myokardu nebo nestabilní anginy pectoris. V roce 2009 představovalo úmrtí na AIM a nestabilní anginu pectoris 7 % všech úmrtí, což je 24 % z úmrtí z kardiovaskulárních příčin.

Do studie bylo zařazeno 234 pacientů hospitalizovaných kvůli první epizodě AIM nebo nestabilní AP od května 2006 do července 2009. Od pacientů se shromažďovala tato data: přítomnost předchozích kardiovaskulárních komorbidit (arteriální hypertenze, obezita, dyslipidémie, diabetes mellitus), doba hospitalizace, přítomnost komplikací během hospitalizace (ano/ne), provedení revaskularizačních výkonů (trombolýza, koronární angioplastika, koronární by-pass) a doba uplynulá od přijetí do provedení revaskularizačních výkonů.

Z celkového počtu hospitalizovaných bylo diagnostikováno 140 (59,8 %) pacientů s AIM a 94 (40,2 %) pacientů s nestabilní AP. Skupina pacientů s AIM obsahovala 59,3 % pacientů nad 59 let, skupina s nestabilní AP 50 % pacientů nad 59 let. Muži převládali v obou skupinách – u AIM 75,7 % a u nestabilní AP 59,6 % mužů. Doba hospitalizace trvala v průměru 11 dnů.

39 pacientů (16,7 %) se setkalo s komplikacemi (srdeční zástava, arytmie, komplikace spojené s revaskularizačním výkonem – pseudoaneuryzma, arteriální lacerace, infekce). Trombolýzu podstoupilo 64 pacientů – 44,3 % ze 140 případů AIM. Koronární angioplastika byla provedena u 134 pacientů (57,3 % z celkového počtu sledovaných) a u 25 (10,7 %) by-pass. Celkově první hospitalizaci přežilo 227 (97 %) pacientů.

Při porovnání klinického vývoje u 234 pacientů hospitalizovaných kvůli první atace akutního koronárního syndromu byly zjištěny častější komplikace u AIM. Koronární angioplastika je častější u pacientů s AIM, koronární by-pass u nestabilní AP. Pozorovaná mortalita byla nižší než v jiných studiích.

(eva)

Zdroj: GIL, Gislaine Pinn et al. Clinical evolution of patients hospitalized due to the first episode of Acute Coronary Syndrome. Rev. Latino-Am. Enfermagem [online]. 2012, vol. 20, n. 5 [cited  2012-12-02], pp. 830–837. Available from: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692012000500003&lng=en&nrm=iso>; ISSN 0104-1169; http://dx.doi.org/10.1590/S0104-11692012000500003.