Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Hemolýza během operace srdce ovlivňuje pooperační poškození ledvin a střevní sliznice

Výsledek operace srdce nepříznivě ovlivňuje akutní poškození ledvin a poškození střev. Autoři této studie se pokusili zhodnotit, zda se může na tomto poškození podílet zvýšená spotřeba oxidu dusnatého (NO), daná intraoperační hemolýzou.

Do studie zařadili 67 pacientů, z nichž 7 podstoupilo operaci srdce bez mimotělního oběhu, 30 implantaci koronární by-passu (CABG) s mimotělním oběhem a 30 kombinovaný zákrok CABG + operaci chlopně. Hemolýzu hodnotili autoři podle volného hemoglobinu v plazmě, dále sledovali spotřebu NO v plazmě, vazebnou kapacitu haptoglobinu pro volný hemoglobin, poškození renálních tubulů posuzovali dle hladiny N-acetyl-β-D-glukosaminidázy (NAG) v moči a poškození střevní sliznice pomocí hladiny I-proteinu vázajícího mastné kyseliny (IFABP) v plazmě.

U pacientů, kteří podstoupili CABG, byla zjištěna významně zvýšená hladina volného hemoglobinu a spotřeba NO a snížená koncentrace haptoglobinu během operace. Rozsah hemolýzy a spotřeba NO vzájemně korelovaly. U těchto pacientů byla také zjištěna zvýšená hladina NAG v moči a IFABP v plazmě a tyto hodnoty korelovaly s hemolýzou a spotřebou NO, a to i v multivariační logistické regresní analýze. U pacientů s operací srdce bez mimotělního oběhu zvýšení volného hemoglobinu, spotřeby NO, hladiny NAG a IFABP nebylo pozorováno. U pacientů, u kterých došlo k akutnímu poškození ledvin (n = 9, 13,4 %), byly zjištěny významně vyšší hladiny volného hemoglobinu a NAG již během operace.

Zdá se, že hemolýza je významným faktorem při rozvoji poškození ledvin a střevní sliznice po operaci srdce.

(zza)

Zdroj: Vermeulen Windsant I. C., de Wit N. C., Sertorio J. T., et al. Hemolysis during cardiac surgery is associated with increased intravascular nitric oxide consumption and perioperative kidney and intestinal tissue damage. Front Physiol. 2014 Sep 8; 5: 340; doi: 10.3389/fphys.2014.00340. eCollection 2014.