Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Faktory související s mortalitou po reoperaci trikuspidální chlopně

Analýza výsledků reoperací trikuspidální chlopně provedených za 32 let na kardiochirurgickém pracovišti v irském Belfastu ukázala vysokou pooperační mortalitu a morbiditu, ale také příznivé výsledky z hlediska dlouhodobého přežití a zlepšení funkční třídy NYHA u pacientů, kteří přežili.

Na tomto pracovišti bylo v letech 1979 až 2011 provedeno 68 reoperací trikuspidální chlopně. Ve 49 případech se jednalo o plastiku a v 19 případech o náhradu chlopně. Funkční chlopenní vadu mělo 18 pacientů. Průměrný věk pacientů byl 60 let (19 až 75 let). Opakovanou plastiku chlopně podstoupilo 26 pacientů, ve zbývajících případech musela být provedena náhrada chlopně. Opakovanou plastiku chlopně bylo možné provést u 89 % pacientů, kteří měli funkční chlopenní vadu.
Mortalita během pobytu v nemocnici činila 13,2 %. Faktory, které souvisely s časnou mortalitou, zahrnovaly neelektivní operaci, funkční třídu NYHA III/ IV, ejekční frakci levé komory < 40 %, dobu mimotělního oběhu > 136 minut a výskyt syndromu nízkého srdečního výdeje po operaci. U pacientů, kteří byli propuštěni z nemocnice, činilo pětileté přežití 86 %, desetileté přežití 64 % a patnáctileté přežití 33 %. Pozdní mortalita byla spojena s věkem nad 60 let, mužským pohlavím, délkou umělé ventilace > 24 hodin, dobou mimotělního oběhu > 136 minut a výskytem syndromu nízkého srdečního výdeje po operaci.

Pooperační morbidita zahrnovala 9 případů krvácení s nutnou reoperací, 11 případů syndromu nízkého srdečního výdeje po operaci, 5 případů renálního selhání vyžadujícího dialýzu, 3 cévní mozkové příhody a 13 nutných implantací pacemakeru. Z pacientů, kteří se dožili propuštění z nemocnice, mělo po operaci třídu NYHA I/II 80,6 %, zatímco před operací byla u 90 % pacientů třída NYHA III/IV.

Podle výsledků této studie je možné vytipovat pacienty s nižším rizikem mortality po reoperaci trikuspidální chlopně, u nichž může být tato operace významným klinickým přínosem.

(zza)

Zdroj: Jeganathan R., Armstrong S., Al-Alao B., et al. The Risk and Outcomes of Reoperative Tricuspid Valve Surgery. Ann Thorac Surg. 2012 Oct 25. [Epub ahead of print]