Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Endovaskulární terapie patologií hrudní aorty u pacientů po transplantaci ledvin

V terminálních stadiích onemocnění ledvin bývá často jednou z posledních nadějí pacientů transplantace ledviny. Ta s sebou navzdory moderní medicíně nese pro pacienta mnohá zdravotní rizika. Jedním z nich jsou například i komplikace při případné operaci aorty, která může být u transplantovaných pacientů poškozena jak aterosklerózou, tak i dlouhodobou imunosupresivní terapií.

Studie z jihu Evropy

Otevřené operace na takto poškozené aortě jsou však poměrně rizikové, proto se lékaři v poslední době přiklánějí spíše k endoluminálnímu řešení. A právě výsledky endovaskulárních reparací poškozené aorty se zabývali španělští lékaři z barcelonské univerzitní nemocnice. Ti do své studie publikované v odborném medicínském periodiku Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery zahrnuli celkem 81 pacientů, u kterých byla endoluminální operace aorty provedena mezi lety 2003 a 2008.

Operace po transplantaci

Z 81 zkoumaných případů podstoupilo pět pacientů před operací aorty i transplantaci ledviny. Jednalo se o tři muže a dvě ženy s průměrným věkem 55,4 roku. Dva pacienti byli operováni z důvodu disekce aorty typu B, jeden pro penetrující vřed a dva pro aneurysmata aorty – jeden oblouku a druhý sestupného úseku hrudní aorty. U třech pacientů pak byly provedeny hybridní operace – dvě totální suprematistické transpozice a jedna parciální transpozice viscerálních trunků.

Všichni pacienti pak byli sledováni od jednoho do čtyřiceti měsíců. Během tohoto období se u třech z nich vyskytly pooperační komplikace, a to dvakrát pneumonie a jednou cévní mozková příhoda, po které pacient brzy zemřel. Co se ovšem týče funkčnosti transplantovaných ledvin, ani u jednoho z pacientů nebyly zaznamenány jakékoliv komplikace.

Alternativa ke klasickým operacím?

Ačkoliv se tedy jednalo o poměrně malý soubor pacientů, z klinické zkušenosti španělských lékařů lze usuzovat, že endovaskulární operace hrudní aorty mohou být bez většího rizika prováděny i u transplantovaných pacientů. Tyto metody tak mohou částečně nahradit klasickou hrudní chirurgii a stát se tak plnohodnotnou alternativou klasické chirurgie.

(kam)

Zdroj: Da Rocha , Zarka ZA, Riambau VA. Endovascular treatment of thoracic aortic pathology in renal transplant recipients: early and intermediate-term results. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2009(Dec);9(6):947-950.