Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Domácí rehabilitace prospěšná pro kardiaky

Složený kolektiv výzkumníků z NHS v britském Cornwallu, z Peninsula Medical School, z Agentury pro zdravotní technologie ve Varšavě a z University v Birminghamu analyzoval 12 studií se vztahem k rehabilitaci kardiaků. Autoři nenašli rozdíly mezi rehabilitací doma a rehabilitací pod odborným dohledem v nemocnici. Původní práce byla zveřejněna na BMJ Online.

Metaanalytická studie s daty od 1 938 pacientů z několika zemí (Spojené království, USA, Kanada, Itálie, Čína, Turecko, Írán) neprokázala rozdíl mezi rehabilitací prováděnou doma a v nemocnici z hlediska mortality, kardiovaskulárních příhod, fyzické kondice, ovlivnitelných rizikových faktorů (kouření, hypertenze, celkový cholesterol atd.). Nebyl nalezen ani významný rozdíl v kvalitě života u lidí s nízkým rizikem dalších příhod, jako jsou pacienti po infekci myokardu nebo po revaskularizačních výkonech. Studie překvapivě nalezla některé důkazy pro to, že pacienti rehabilitující doma s větší pravděpodobností dodrží předepsaný rehabilitační režim. To je důležitý bod, protože nízká compliance je slabinou centrálně organizované rehabilitace v nemocnicích a specializovaných tělocvičnách (gyms).

Výzkum se zaměřil i na analýzu překážek bránících pacientům v dojíždění za rehabilitací. Výčet zahrnoval potíže s přepravou, s hledáním místa k parkování v nemocničních areálech, nesoulad mezi skupinami a motivacemi doma i v práci. Výzkumný tým objasnil, že dobré řešení těchto potíží může představovat přesun rehabilitačních programů do domovů pacientů – s podobnými náklady, jako má centrálně řízený a prováděný rehabilitační program.

Národní guidelines včetně NICE doporučují, aby rehabilitační programy byly nabízeny lidem po infarktech myokardu a koronárních by-passech a usnadnily tak jejich rekonvalescenci a zabránily dalšímu rozvoji kardiovaskulárních onemocnění. Rehabilitace je průkazně účinná ve zlepšení fyzického zdraví a snížení následné morbidity i mortality u pacientů s nemocemi koronárního řečiště. Rehabilitace pro kardiaky typicky obsahuje cvičení, edukaci, behaviorální změny, konzultace, podporu a jiné strategie zaměřené na snížení účinku rizikových faktorů.

Bohužel méně než 40 % lidí, kteří úspěšně přežijí infarkt myokardu, se ve Spojeném království zapojí do rehabilitačních programů. V tomto smyslu potvrdil výzkum data z předchozích studií tohoto ostrovního státu (konkrétně z Cornwallu a Birminghamu). Rehabilitace prováděná doma je stejně účinná jako rehabilitace prováděná „klasicky“ (centrálně v nemocnicích), co se týče prognózy a kvality života. Výběr centrálního nebo domácího modelu rehabilitace by ideálně mohl sledovat individuální preferenci pacienta.

Vedoucí projektu dr. Hasnain Dalal z NHS v Cornwallu zprávu okomentoval takto: „Pro pacienty s kardiálními obtížemi je naprosto vitální účast v kardiálních rehabilitačních programech, pokud se chtějí znovu zapojit do běžných denních aktivit a předejít potížím v budoucnu. Naše studie potvrdila, že rehabilitace doma přináší všechny výhody rehabilitace prováděné v nemocnici, a dokonce stejné náklady (ve skutečnosti dokonce mírně nižší). Zřejmě ale motivuje pacienty k lepšímu zapojení do rehabilitačních programů.“

Závěry autorů jasně ukazují výhody domácí rehabilitace. Pro pacienty je snáze dostupná a ve Spojeném království je již k dispozici manuál založený na poznatcích evidence based medicine. Pacienti mají nyní na výběr, což znamená, že více pacientů může z rehabilitačních programů vytěžit maximum. Dokonce by to podle autorů mohlo mít i pozitivní vliv na emise oxidu uhličitého, protože by do nemocnic mohlo kvůli rehabilitaci jezdit méně pacientů.

(shmt)

Zdroj: BMJ 2010; 340: b5631, doi: 10.1136/bmj.b5631