Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Dočasné klipy jako pomůcka při náhradě ascendentní aorty

Aneuryzma či disekce aorty se řeší vytětím postiženého úseku a následnou náhradou cévní protézou. Anastomozy se zpevňují pomocí teflonových pásků. Mezi cévní stěnu a teflonový pásek se pro větší zpevnění může aplikovat tkáňové lepidlo. Teflonové pásky a cévní stěna se sešívají, což znamená pro cévní stěnu aorty další traumatizaci. Proto chirurgové z Patras University School of Medicine v Řecku tuto metodu modifikovali. Jejich zlepšení spočívá v použití dočasných klipů místo stehů.

Kromě použití dočasných klipů se tato metoda od standardních postupů nijak výrazně neodlišuje. Po resekci postiženého úseku aorty se dva dlouhé teflonové pásky upraví tak, aby odpovídaly obvodu proximálního a distálního pahýlu aorty. Staplerem se po obvodu pahýlu zaklipují na pěti až osmi místech. Samozřejmě tak, aby nevytvářely kličky a mezery. Mezi cévní stěnu a teflonové pásky se aplikuje tenká vrstva tkáňového lepidla. Klipy se pak postupně odstraňují při přišívání cévní protézy.

Od ledna 2003 do března 2009 použili řečtí chirurgové tuto modifikovanou operační techniku u 14 pacientů ve věku 50 ± 16 let. Kontrolní skupinu tvořilo 24 pacientů, u kterých byla použita konvenční operační metoda. Všichni pacienti byli operováni pro dilataci nebo disekci aorty. Použitím klipů se doba operace zkrátila přibližně o 25 minut. Krevní ztráty se výrazně redukovaly, což dokazuje i menší spotřeba krevních derivátů. Zkrátila se doba rekonvalescence, pacienti byli dříve extubováni a celkově byl zákrok spojen s menším množstvím komplikací. V následujících 21 ± 7 dnech nebyla zaznamenána žádná pooperační úmrtí v souvislosti s aortální disekcí nebo rupturou anastomózy.

Jako alternativní způsob, popsaný v učebnicích chirurgie, by mohlo posloužit použití svorek namísto klipů. Tento způsob je však obtížnější, neboť s velkými svorkami se hůře manipuluje a do zaschnutí lepidla se musí držet v určité pozici.

(jas)

Zdroj: Journal of Cardiothoracic Surgery 2009, 4: 66. doi: 10.1186/1749-8090-4-66