Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Dlouhé čekání na náhradu aortální chlopně je z hlediska mortality rizikovější než samotný zákrok

Autoři se pokusili zhodnotit vliv délky doby čekání na operační nebo transkatetrovou náhradu aortální chlopně na mortalitu pacientů. V letech 2008 až 2012 identifikovali v Bluhm Cardiovascular Institute v Chicagu 1005 pacientů se závažnou aortální stenózou. Náhrada chlopně byla doporučena u 823 z nich (82 %), přičemž zákrok podstoupilo 721 pacientů (87,6 %). Autoři hodnotili celkové přežití ode dne doporučení náhrady chlopně nebo ode dne provedení zákroku.

Střední doba čekání na operaci byla 2,9 (1,3–5,1) týdne. V tomto období byla mortalita významně nižší ve skupině, která podstoupila náhradu chlopně (1,2 %), než ve skupině, u které náhrada chlopně provedena nebyla (6,9 %, p < 0,001). Třicetidenní mortalita po zákroku činila 3,9 % (3,2 % po operační náhradě a 7,0 % po transkatetrové náhradě). Doba čekání na zákrok neovlivnila pooperační mortalitu. Modelovaná mortalita při čekání na zákrok dosáhla 3,7 % po 1 měsíci a 11,6 % po 6 měsících, přičemž mortalita pacientů s plánovanou operační náhradou byla vyšší než při plánované transkatetrové náhradě (po 1 měsíci 3,7, resp. 3,8 %, po 6 měsících 8 %, resp. 23,3 %).

Ve svém souhrnu autoři upozorňují na to, že ne u všech pacientů s doporučenou náhradou aortální chlopně se podaří provést zákrok včas a že prodlužování doby do provedení zákroku je spojeno s vyšší mortalitou než samotný zákrok. I když délka čekání na operaci neovlivnila pooperační mortalitu, řada pacientů může zemřít ještě během čekání na operaci. Doporučují proto provádět náhradu aortální chlopně u pacientů se závažnou aortální stenózou jako semiurgentní, nikoliv jako elektivní zákrok.

(zza)

Zdroj: Malaisrie S. C., McDonald E., Kruse J., et al. Mortality While Waiting for Aortic Valve Replacement. Ann Thorac Surg. 2014 Sep 17; pii: S0003-4975(14)01324-1; doi: 10.1016/j.athoracsur.2014.06.040. [Epub ahead of print]