Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Disekce aorty způsobená klostridiovou infekcí

Disekce aorty způsobená infekcí Clostridium septicum je velice vzácná kardiochirurgická komplikace této infekce. Zatím byla popsána celkem ve 26 případech, přičemž všichni pacienti byli pokročilého věku. Jak se ale podařilo doložit americkým lékařům, klostridium může disekci aorty způsobit i v daleko nižším věku. Svůj případ 22letého muže popsali v odborném časopise Texas Heart Institute Journal / from the Texas Heart Institute of St. Luke’s Episcopal Hospital, Texas Children’s Hospital.

Raritní případ

Clostridium septicum nejčastěji způsobuje střevní záněty, podobně jako Salmonella typhi. Velice raritně může způsobit i infekční aortitidu, která může vyústit až v disekci aorty. Američtí lékaři však popsali případ 22letého pacienta, který na následky klostridiové disekce aorty zemřel. Pacient, mimochodem s diagnostikovanou morbidní obezitou, byl hospitalizován v červenci 2003 s anamnézou hypertenze pro akutní bolesti a ztrátu senzorických a motorických funkcí dolních končetin. Bolest popisoval v podbřišku a rektu, nikoliv však na hrudi a na škále bolesti ji přiřadil mezi body 4 a 5.

Při fyzikálním vyšetření se prokázaly otoky, TK 144/49 mmHg; pulz 157/min; frekvence dýchání byla 22/min a teplota 35,4 °C. Pacient také uvedl rodinnou anamnézu hluboké žilní trombózy a tromboembolické nemoci. Protože se předpokládala arteriální insuficience, byla pacientovi podána kontinuální infuze heparinu.

Pomocí dopplerovské ultrasonografie nebyl prokázán žádný pulz v levé dolní končetině. Laboratorní vyšetření ukázalo jak silnou leukocytózu, tak i hypermyoglobinémii, snížené hydrogenuhličitany a také zvýšení laktátu. CT vyšetření prokázalo okluzivní trombózu distální aorty asi 3 cm pod odstupem a. mesenterica inferior, které se rozšiřovalo až do obou ilických tepen. Ischemie střev však prokázána nebyla. Pacient byl proto převezen na chirurgickou jednotku intenzivní péče, kde se předpokládalo nasazení dlouhodobé antikoagulační terapie.

Během převozu však došlo k zástavě a pacient i přes dlouhotrvající resuscitaci zemřel.

Výsledky pitvy

Byla proto provedena pitva, která prokázala disekci v celé délce aorty, přičemž distální část byla zastíněna krevní sraženinou ve falešném lumen. Nebyly však přítomny žádné známky po Marfanově syndromu nebo po ateroskleróze aorty. Mikroskopické vyšetření však prokázalo akutní zánět aorty a grampozitivní tyče ve stěně aorty, které byly identifikovány jako Clostridium septicum.

Jak se tedy ukázalo, příčinou smrti byla rozsáhlá disekce aorty. Případ je raritní zejména tím, že šlo o mladého pacienta, který navíc neměl pozitivní střevní nález.

(kam)

Zdroj: Yang Z. et al.: Clostridium septicum aortitis causing aortic dissection in a 22-year-old man. Tex Heart Inst J. 2009; 36 (4): 334–6.