Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Disekce aorty po transplantaci srdce

Disekce aorty dárcovského štěpu je neobvyklou komplikací transplantace srdce. V literatuře je popsáno pouze několik případů, jedná se tedy o velice ojedinělý případ. V ČR na IKEM v Praze se disekce dárcovské aorty vyskytla u 46leté ženy, které byla provedena ortotopická transplantace srdce ve 24 letech kvůli dilatační kardiomyopatii.

46letá žena podstoupila standardní biatriální orototopickou transplantaci v r. 1989 ve věku 24 let. Dárcem byl 25letý zdravý muž bez pozitivní osobní i rodinné anamnézy chorob pojivové tkáně, který zemřel na kraniotrauma. Při operaci se zjistil nesoulad aortálního průměru dárce a příjemce s výraznou hypoplazií nativní aorty. Pooperační průběh probíhal bez komplikací a pacientka byla propuštěna do domácí péče se standardní imunosupresivní terapií včetně cyklosporinu, kortikosteroidů a mycofenolátmofetilu.

V průběhu let pacientka prodělala mírnou renální insuficienci a hyperlipidémii. Krevní tlak se korigoval 25 mg metoprololu dvakrát denně. Pravidelně se provádělo echokardiografické a CT vyšetření kvůli aortální kořenové dilataci a progresivnímu zhoršení aortální regurgitace, ačkoliv tyto patologické změny probíhaly asymptomaticky.

V lednu 2011 kontrolní echokardiografie odhalila náhlý nárůst průměru vzestupné aorty a vyhlazení sinotubulární junkce. Následné CT vyšetření potvrdilo disekci na konvexní části dárcovské aorty. Koronární angiografie neprokázala žádné významné projevy ICHS. Pacientka byla okamžitě převezena k urgentnímu operačnímu výkonu. Peroperačně se potvrdila dilatace aortálního kořene a ascendentní aorty. Aortální kořen byl nahrazen operačním chlopeň šetřícím postupem dle Davida. Celý operační výkon proběhl bez komplikací a pacientka přešla po sedmi dnech do domácí péče. Mikroskopické vyšetření excidované aortální tkáně ukázalo patologii elastických vláken a nahromadění kyselých mukopolysacharidů v medii, což vídáme např. u pacientů s Marfanovým syndromem.

O tři měsíce později prokázala kontrolní echokardiografie dobrou funkci levé komory s ejekční frakcí 60 % a normální funkci aortální chlopně bez regurgitace či pseudoaneuryzmat. Pokud je vhodná chirurgická intervence provedena včas, vede k výborným výsledkům a zlepšení celkové prognózy těchto pacientů.

(eva)

Zdroj: Aortic Dissections Following Heart Transplantations, Ivo Skalsky, Marian Urban, Jana Malouskova, Ondrej Szarszoi, Jan Pirk and Ivan Netuka Aortic Dissections Following Heart Transplantations Journal of Cardiac Surgery 27 Article first published online: 9 FEB 2012 | DOI: 10.1111/j.1540-8191.2011.01390.x