Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Aprotinin a riziko smrti při CABG

Aprotinin (Trasylol) se užívá při CABG za účelem zmírnění krvácení. Narůstají však důkazy o tom, že tato praxe není optimální, neboť zvyšuje mortalitu.

Autoři studovali administrativní záznamy z databáze u pacientů, kterým byl v den výkonu podán aprotinin (33 517 pacientů) nebo kyselina aminokapronová (44 682 pacientů). Srovnali počty pacientů s počty úmrtí a provedli tři typy analýz. Multivariabilní logisticko-regresní analýzu (primární analýzu), propensity score matching (PSM) analýzu vysoce vybraných podskupin pacientů, kteří dostali plnou dávku studovaného léku a podstoupili CABG u chirurgů, již provedli během studie minimálně 50 operací. Operatéři měli přitom k dispozici informace o dalších 10 náhodných proměnných, neboť operace byla provedena 3. den hospitalizace nebo později. Třetí metodou byla instrumentálně variabilní analýza dat od pacientů, jejichž chirurgové vykazovali silnou preferenci pro jeden ze studovaných léků.

Aprotinin dostalo celkem 33 517 pacientů, z nichž jich zemřelo 1 512 (4,5 %). Aminokapronovou kyselinu dostalo celkem 44 682 pacientů a z nich 1 101 (2,5 %) zemřelo. Poté, co autoři vzali do úvahy celkem 41 charakteristik pacientů a nemocnic, vycházelo odhadované riziko smrti ve skupině pacientů užívajících aprotinin o 64 % vyšší (relativní riziko 1,64 (95% interval spolehlivosti – confidence interval, CI – 1,50 až 1,78). V prvních sedmi dnech po operaci bylo přizpůsobené relativní riziko úmrtí za hospitalizace u skupiny pacientů užívajících aprotinin dokonce 1,78 (95% CI 1,08 až 1,63). Relativní riziko v PSM analýze bylo 1,32 (95% CI 0,14 až 3,04). Pooperační revaskularizaci a dialýzu bylo nutné realizovat mnohem častěji u pacientů, jimž byl podán aprotinin, než u příjemců aminokapronové kyseliny.

Závěrem autoři konstatují, že pacienti, kterým byl podán v den CABG samotný aprotinin, měli vyšší mortalitu než pacienti, kterým byla podána samotná kyselina aminokapronová. Tento rozdíl nebyl ovlivněn ani charakteristikou pacientů, ani osobností chirurga. Tato i další studie ospravedlňují to, že byl aprotinin již v letech 2007–2008 ve většině zemí stažen z používání.

(jos)

Zdroj: The New England Journal of Medicine, Volume 358: 771–783, February 21, 2008 Number 8.