Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Anémie 17 let po dvojité náhradě chlopní

Hemolýza po náhradě srdeční chlopně se může u některých pacientů projevit dokonce až anémií. Jeden takový případ popsali i malajští vědci z University of Malaya v Kuala Lumpur, kteří celou kazuistiku publikovali v odborném medicínském periodiku Singapore medical journal.

Kazuistika

Pacientkou byla 40letá Malajka, která před 17 lety podstoupila dvojitou chlopenní náhradu pro regurgitaci jak mitrální, tak i aortální chlopně pro revmatickou chorobu srdeční. Hospitalizována byla pro dva měsíce trvající dušnost a letargii a pro abnormálně tmavou moč. V anamnéze však pacientka neuváděla ani nápadně světlou stolici, ani bolesti břicha či svědění. Měla pravidelnou menstruaci, bez menoragie, pouze v roce 1996 podstoupila operaci ovariální cysty. Stejně jako při extrakci zubu v roce 2007 byla i při tomto zákroku její hladina hemoglobinu zcela normální.

Klinické vyšetření ukázalo, že netrpí žádnou infekcí, a stejně tak se neprokázalo žádné krvácení. Poslech srdce byl normální vzhledem k chlopenní náhradě. Játra ani slezina nebyly hmatné. EKG ukázalo pravidelný sinusový rytmus o frekvenci 92/min.

Laboratorně byla hladina hemoglobinu stanovena na 78 g/l, krevní obraz pak přinesl důkaz normochromatické normocytární anémie se známkami hemolýzy. Pacientce proto byla podána transfuze a byla propuštěna.

Po měsíci však byla se stejnými příznaky hospitalizována znovu. Podstoupila proto jícnovou echokardiografii, která odhalila paravalvulární regurgitaci na mitrální chlopni. Pacientce proto bylo pro hemolýzu indikováno podávání transfuzí a reoperace regurgitující mitrální chlopně. Inspekce vyoperované chlopně neodhalila žádné abnormality, na její místo pak byla implantována nová 30milimetrová Starr-Edwardsova protéza. Histopatologické vyšetření neprokázalo žádné vegetace.

Po operaci se pacientčin stav signifikantně zlepšil a tři měsíce po reoperaci měla hladinu hemoglobinu 134 g/l.

(kam)

Zdroj: Wong M. H. et al.: Symptomatic anaemia 17 years after double valve replacement, Singapore Med J. 2009 Oct; 50 (10): e362–4.