Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Allopurinol může zlepšovat i srdeční slabost a anginu pectoris

Někdy může i zdánlivě dobře známý a prozkoumaný lék překvapit svými dosud neznámými vlastnostmi. Může jít o do té doby neznámý nežádoucí účinek, ale také o zjištění, že pomáhá při jiných onemocněních. To je i případ i allopurinolu – téměř „padesátiletého“ preparátu užívaného při hyperurikémii a dně. Podle nových zjištění má mít allopurinol příznivý vliv na anginózní obtíže a zlepšovat prognózu při srdečním selhání. Další jeho donedávna neznámou vlastností je podle jiných studií zpomalení progrese renální insuficience.

Tým kanadských vědců zkoumal vliv léčby allopurinolem na průběh srdečního selhání – jednak na nutnost opakovaných rehospitalizací, jednak na mortalitu. Autoři využili databázi 25 090 pacientů, k úmrtí nebo přijetí do nemocnice pro zhoršení obtíží došlo u 14 037 z nich. Ukázalo se, že dna riziko obou událostí zvyšuje. U nemocných s anamnézou hyperurikémie a dny, kteří dostávali allopurinol, bylo riziko rehospitalizace a úmrtí nižší téměř o třetinu. Celková mortalita byla u nemocných léčených allopurinolem o čtvrtinu nižší.

U allopurinolu je základní mechanismus účinku znám již déle. Po podání léku se inaktivuje enzym xantinoxidáza, který katalyzuje reakci, při níž vzniká kyselina močová. Ke své činnosti potřebuje kyslík. Skupina skotských autorů zkoumala vliv allopurinolu na toleranci zátěže nemocnými s chronickou stabilní anginou pectoris při ergometrickém vyšetření. Primárním sledovaným parametrem byla manifestace změn na EKG u vyšetřovaných. Ukázalo se, že u nemocných v allopurinolové větvi došlo k rozvoji ischemických změn statisticky významně později.

Autoři obou studií zdůrazňují, že je zatím předčasné začít léčit nemocné se srdeční slabostí a ICHS allopurinolem. Přestože preparát bývá dobře snášen, vyskytují se u něj ojediněle i závažné nežádoucí účinky. V USA již začala randomizovaná studie u 250 nemocných se srdečním selháním a hyperurikémií, která by měla efekt allopurinolu potvrdit. Po vyhodnocení studie možná tedy získá allopurinol nové indikace.

(jav)

Zdroje:

  1. 1. Thanassoulis G., Brophy J. M., Richard H., Pilote L. (2010): Gout, Allopurinol Use, and Heart Failure Outcomes. Arch Intern Med. 2010; 170 (15): 1358–1364.
  2. Struthers A.: Effect of high-dose allopurinol on exercise in patients with chronic stable angina: a randomised, placebo controlled crossover trial. The Lancet. 2010; 9732 (375): 2161–2167.