Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Akutní pravolevý zkrat přes foramen ovale prezentující se jako hypoxémie po infarktu

Američtí lékaři z kardiologického oddělení Connecticutské univerzity popsali případ pacienta, u kterého se pravolevý zkrat přes foramen ovale po prodělaném infarktu myokardu projevil jako hypoxémie. Svou kazuistiku zveřejnili v odborném medicínském periodiku Cases journal.

Kazuistika

Pacientem byl 56letý běloch, který byl na kardiologické oddělení akutně přijat pro substernální bolest na hrudi. Pomocí EKG a sérových markerů byl pacientovi diagnostikován infarkt myokardu spodní stěny. Jako léky první volby mu byly podány kyselina acetylsalicylová, klopidogrel, statiny a beta-blokátory.

Při srdeční katetrizaci byl v levé komoře naměřen end-diastolický tlak 20 mmHg a byla prokázána úplná okluze pravé koronární arterie a 50–75% stenóza levé. Proto byla provedena angioplastika pravé koronární tepny, avšak okamžitě po zákroku opět došlo k okluzi. Další průběh zákroku pak byl komplikován hypotenzí a závažnou hypoxémií, která přetrvávala i přes intubaci a umělou plicní ventilaci 100% kyslíku.

Pomocí jícnové echokardiografie se u pacienta podařilo prokázat významný pravolevý zkrat přes foramen ovale s dilatací pravé komory a akinetickou stěnou a výraznou aortální insuficienci, která způsobovala plicní městnání. Pacient byl proto převezen na operační sál, kde podstoupil jak koronární bypass, tak i náhradu aortální chlopně a uzavření síňového defektu. Bezprostředně po uzavření foramen ovale se oxémie pacienta rychle zlepšila až na 100 %, od ventilátoru byl odpojen čtvrtý den po operaci.

Na co dát pozor

Akutní pravolevý zkrat přes foramen ovale je poměrně vzácnou komplikací prodělaného infarktu myokardu. Jde však o život ohrožující stav, kdy musí být diagnóza stanovena velmi rychle, nejlépe pomocí jícnové echokardiografie a kontrastní echokardiografie. U zkratu se vyskytující hypoxémie pak nereaguje na podávání 100% kyslíku. Lékařská péče pak zahrnuje jak chirurgické řešení zkratu, tak i „klasický“ management akutního infarktu myokardu.

(kam)

Zdroj: Franco T. et al.: Acute right to left shunt through patent foramen ovale presenting as hypoxemia after myocardial infarction: a case report, Cases J. 2009 Aug 12; 2: 8878.