Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Kazuistiky

Spontánní porod během ECMO podpory zahájené pro ARDS u nemocné s H1N1 pneumonií

Mlejnský F.1, Vykydal I.1, Kunstýř J.2, Lipš M.2, Bělohlavek J.3, Koucký M.4, Lindner J.1

II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN vPraze1
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN vPraze2
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN vPraze3
Gynekologicko -porodnická klinika 1. LF UK a VFN vPraze4

Stáhnout PDF [3,52 MB]